Danke2

 

Danke! Danke vouă, tuturor celor care ne-ați dedicat timpul vostru citindu-ne și scriind despre Berlin. Fiecare impresie, fiecare sugestie sunt și vor fi foarte prețioase ca să înțelegem ce am făcut și încotro ne îndreptăm. În continuare am ales câteva comentarii interesante și ne-am exprimat gândurile cu voce tare.